2012

Nordisk liturgisk netværk

Konsten-rummen-tingenSeminarieledare

Lars Åstrand


Seminariet för konsten-rummen-tingen bestod vid 2011 års konferens på Åkersberg av ett tiotal deltagare från Sverige och Norge, flera nya. Vi samtalade kring flera olika frågor med anknytning till vårt ämnesområde, bl a de här:

 

Aud Keysan Rosvoldve visade och berättade om arbetet med att ta nya textilier för Nidaros´biskop.

Martin Eriksson diskuterade utifrån sina erfarenheter från Visborgskyrkan i Visby kring liturgi och möblering i ett runt kyrkorum. På plats hade vi anledning att fördjupa detta genom iakttagelser kring Åkersbergs runda kapell.

Stephan Borgehammar initierade en diskussion kring kyrkotextiliernas renässans under 1900-talets tidigare del och de förutsättningar som kan ha lett till de många stora och kostsamma satsningar som gjordes på detta område även i små kyrkor.

Rapporterades något om ny adventsblå mässhake med stolor, kalkkläde och bursa som tagits fram av textilkonstnärinnan Erika Pekkari till Uppsala domkyrka.

Rapporterades från olika konferenser med anknytning till seminariets ämnen: liturgisk konferens i klostret Bose, Italien, kyrkobyggnadskonferens i Kristianstad m m

Lars Åstrand beskrev hur arbetet med utställningsprojektet Himlen är Här i Uppsala domkyrka fortskrider: en projektledare arbetar för närvarande med sikte på att genomföra en utställning 2014 med anknytning till Ärkestiftets 850-årsjubileum.

Stephan Borgehammar berättade om det nystartade Zettervallinstitutet och planerna för en konferens om kyrkorummets skönhet i Lund 2012-03-13—15.