Konsten-rummen-tingen

Nordisk liturgisk netværk

Konsten-rummen-tingen


Seminarieledare

Lars Åstrand


Seminariet inriktas 2014 på fördjupning inom områden som väcks av utställningen Himlen är här.

Bidrag från deltagarna kring dessa teman är välkomna.