2007

Nordisk liturgisk netværk

Språket i gudstjänsten

2007


Seminarieledare

Kerstin Hesslefors Persson

e-post


2007 års seminarium

Følgende papers er meldt til diskusjon:

1. Kerstin Hesslefors Persson: Tiltalad - om inklusivt språk i gudstjänsten

2. Christina Lövestam: 2 salmetekster (foreløpig): Kyrkan og Må Gud bevara

3. Agneta Lejdhamre: Psalmtext - kyrkosyn - kön

4. Eva Marie Lindblom: Vår plats i tid och rum - en livsmässa för Österfärnebo

5. Dag Edholm: Nya gudsbilder i postmodern predikan - risk eller möjlighet

6. Marit Rong: Stilnivå i det liturgiske språket. Høystemt språk kontra dagligspråk sett i relasjon til gudsidentifikasjon


Paperne vil bli sendt gruppemedlemmene pr. mail ca 1. nov.

Det forutsettes at de er lest før samlingen.

Evnt. nye gruppemedlemmer kan få tilsendt paperne ved å kontakte gruppeleder Marit Rong


Bergen, 15.10.07

Marit Rong