2007

Nordisk liturgisk netværk

Språket i gudstjänsten

2007


Seminarieledare

Kerstin Hesslefors Persson

e-post


2007 års seminarium

Følgende papers er meldt til diskusjon:

1. Kerstin Hesslefors Persson: Tiltalad - om inklusivt språk i gudstjänsten

2. Christina Lövestam: 2 salmetekster (foreløpig): Kyrkan og Må Gud bevara

3. Agneta Lejdhamre: Psalmtext - kyrkosyn - kön

4. Eva Marie Lindblom: Vår plats i tid och rum - en livsmässa för Österfärnebo

5. Dag Edholm: Nya gudsbilder i postmodern predikan - risk eller möjlighet

6. Marit Rong: Stilnivå i det liturgiske språket. Høystemt språk kontra dagligspråk sett i relasjon til gudsidentifikasjon


Paperne vil bli sendt gruppemedlemmene pr. mail ca 1. nov.

Det forutsettes at de er lest før samlingen.

Evnt. nye gruppemedlemmer kan få tilsendt paperne ved å kontakte gruppeleder Marit Rong


Bergen, 15.10.07

Marit Rong


Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder