Gudstjänst och gudsbild

Nordisk liturgisk netværk

Gudstjänst och gudsbild

(tidigare Språket i gudstjänsten)


Seminariet behandlar hur vi i våra gudstjänster möter treenig Gud. Vilket språk använder vi? Hur öppnar gudstjänsten för erfarenheter av Gud? Vilka gudsbilder ryms och vilken roll spelar kön i gudstjänstens språk och gestaltning?


Seminarieledare

Marit Rong