Gudstjänst och gudsbild

Nordisk liturgisk netværk

Gudstjänst och gudsbild

(tidigare Språket i gudstjänsten)


Seminariet behandlar hur vi i våra gudstjänster möter treenig Gud. Vilket språk använder vi? Hur öppnar gudstjänsten för erfarenheter av Gud? Vilka gudsbilder ryms och vilken roll spelar kön i gudstjänstens språk och gestaltning?


Seminarieledare

Marit Rong


Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder