Kropp och rörelse

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse i gudstjänsten


Våra kroppar och sinnen har alltmer börjat tas på allvar och ta plats i gudstjänsten. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp och våra kroppar som Guds tempel, men hur får Ordet kropp? Seminariet vill utforska de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar det vi vill säga blir gudstjänsten levande. Seminariet arbetar med konkreta kroppsliga uttryck, men också reflektion över dessa i samtal och skrivna texter.   


Seminarieledare: Ingegerd HällerAtt Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder