Gudstjänstens böcker

Nordisk liturgisk netværk

Gudstjänstens böcker

(Förslag till ny grupp 2014)


Seminarieledare

Hans Andreasson


Vill du vara med och forma ett seminarium om Gudstjänstens böcker skriv till Hans Andreasson

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.


For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen


Webmaster: Marcel Salinder