2017

Nordisk liturgisk netværk

Rit och liturgi

 

2017

 

Gruppledare: Sixten Ekstrand

 

Onsdag 15.11 kl. 14.00-17.30

 

Karin Sundmark: Hur kan kyrkorummet interagera med människor som vistas där när det inte pågår en gudstjänst?

 

Aino-Elina Kilpeläinen: Musical activities for infants in the church space: the perspective of interaction

 

Sini Hulmi: Created Reality as Mediator of God’s Grace and Presence in Liturgy – Body, Space, Actions, and Artifacts as Incarnated Symbols of Transcendence and Divine Mystery

Torsdag 16.11 kl. 14.00-18.00

 

Sixten Ekstrand: Delaktighetens glädje – om gudstjänstgrupper

 

Jörgen Röllgård: Arbetet med gudstjänst behöver ske MED MOD (M- Medvetet. E-Envist. D- Delaktighet. M- Mångfald. O-Ordo. D-Dela)

 

 

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde