Liturgisk teologi

Nordisk liturgisk netværk

Liturgisk teologi

 

Seminarieledare:

Jan Terje Christoffersen

 

I 2014 vil seminargruppen under emnet “gudstjenesten som billedbog” fortsætte samtalen om “Imaging the Kingdom” og en æstetisk tilgang til gudstjeneste. Seminargruppen vil arbejde mere procesorienteret fremfor præsentation og diskussion af papers. Konkret betyder det, at vi vil have fokus på de skandinaviske dåbsritualer. Arbejdsgangen vil være, at vi udfører de forskellige dåbsritualer og “erfarer” dem. Efterfølgende vil vi liturgisk teologisk, æstetisk, og social semiotisk drøfte og diskutere den (teologiske) meningsdannelsesproces. Gennem deltagelse i en praksis vil vi forsøge at indkredse, hvilke mekanismer og dynamikker, der er på spil når en gudstjeneste enten fremstår (teologisk) meningsfuld eller det modsatte. Med andre ord vil seminargruppen arbejde i krydsfeltet mellem praksis og teori.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde