Konsten-rummen-tingen

Nordisk liturgisk netværk

Konsten-rummen-tingen

 

Seminarieledare

Lars Åstrand

 

Seminariet inriktas 2014 på fördjupning inom områden som väcks av utställningen Himlen är här.

Bidrag från deltagarna kring dessa teman är välkomna.

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde