Kropp och rörelse

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse i gudstjänsten

 

Våra kroppar och sinnen har alltmer börjat tas på allvar och ta plats i gudstjänsten. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp och våra kroppar som Guds tempel, men hur får Ordet kropp? Seminariet vill utforska de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar det vi vill säga blir gudstjänsten levande. Seminariet arbetar med konkreta kroppsliga uttryck, men också reflektion över dessa i samtal och skrivna texter.

 

Seminarieledare: Ingegerd Häller

 

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde