Kropp och rörelse

Nordisk liturgisk netværk

Kropp och rörelse i gudstjänsten

Ny grupp från 2014

 

Seminarieledare

Maria Oldeberg-Huusko

 

Detta är en grupp som utgår från kroppen snarare än huvudet. Vi talar ofta om kyrkan som Kristi kropp, men hur blir traditionen kött? Hur får Ordet kropp och hur blir kroppens visdom till ord? Seminariet utforskar de kroppsliga uttrycken för den gemenskap som möts i gudstjänsten. När kroppen gestaltar det vi vill säga blir gudstjänsten levande. Seminariet arbetar med konkreta kroppsliga uttryck, men också reflektion över dessa i samtal och skrivna texter.

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde