Anmälan

Nordisk liturgisk netværk

 

Välkomna till Uppsala och Leitourgias tionde årskonferens

4-7 november 2014

 

”Himlen är här – om skapelsen och tingen i liturgin”

 

 

Anmälan till konferensen senast 1 oktober 2014 till ninna.edgardh@svenskakyrkan.se. Blanketten finns här

 

OBS! Deltagarantalet är maximerat till 60 personer. När du anmält dig får du en bekräftelse per e-post att du fått plats. Meddela eventuella återbud snarast så att fler får chansen att delta. Vid återbud senare än 10 dagar före konferensen kan vi inte återbetala avgiften.

 

 

Program

 

Praktisk information

 

Postkonferens

 

 

 

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde