2013

Nordisk liturgisk netværk

 

Årskonferencer

 

2013

 

Kirkelige handlinger: folkelig høytid i livets gudstjenester.

 

Granavolden gjestegiveri

Granavollen 16

NO-2750 Gran

 

Dagsprogram

 

Tirsdag 19.11

 

13.00 Registrering og velkomstkaffe/te

 

15.00 Forelesning - Livets gudstjänster i en mångkulturell miljö: PhD Anna Davidsson Bremborg (Sverige)

 

16.30 Var klämmer skon? - Nordisk panel om Livets gudstjänster(fra deltagerlisten)

 

18.00 Middag

 

19.30 Gudstjeneste

 

Onsdag 20.11

 

07.00 Frokost

 

08.30 Morgenbønn

 

09.00 Livets riter i katolsk, ortodoks og frikirkelig perspektiv. Fader (TD) Mikael Sundkvist (ortodoks, Finland), Hans Andreasson (frikirkelige, Sverige), Sr (OP) Ragnhild Bjelland (katolsk, Norge)

 

10.30 Kaffe/te

 

11.00 Seminarer/temasamtaler

 

12.30 Lunsj

 

14.00 Seminarer

 

15.30 Kaffe/te

 

16.00 Historisk vandring på Granavolden

 

18.00 Middag

 

19.30 Kveldsmesse

 

Torsdag 21.11

 

07.00 Frokost

 

08.30Morgenbønn

 

09.00 Forelesning Kirkelig handling – folkelig høytid: Jan Terje Christoffersen (Norge)

 

10.00 Kaffe/te

 

10.30 Seminarer/temasamtaler

 

12.30 Lunsj

 

14.00 Seminarer

 

15.30 Kaffe/te

 

16.00 Seminarer

 

18.00 Konsert med norsk folkemusikk

 

19.30 Festmiddag

 

Fredag 22.11

 

07.00 Frokost

 

08.30 Morgenbønn

 

09.00 Nordisk panelsamtale

 

10.00 Kaffe/te

 

11.00 Årsmøte og avslutning

 

12.00 Lunsj og avreise

 

 

Tilmeldingsblanket kan findes her

 

 

Mere om stedet kan findes her

 

Og om søsterkirkerne her

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde