2012

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer

 

2012

Sansernes liturgi

Levet liturgi

Onsdag den 21. november

 

Ankomst og registrering indtil kl. 17.

 

17.30 Middag. Alle måltider finder sted i Refugiets spisesal

 

18.30 Kort messe i klosterkirken.

 

19.30 Musik - kroppens liturgi. Interaktivt foredrag med musik i klosterkirken. Ledet af David Scott-Hamnes

Foredraget kan hentes her

 

 

 

 

Torsdag den 22. november

 

8.00 Morgenandagt i kapitelsalen

 

8.15 Morgenmad

 

9.00 Præsentation af konferencens lokaler. Mødested: Refugiets forhal

 

9.30-11.45 Seminargrupper

Seminargrupperne mødes i følgende lokaler (der er skilte på dørene ved de forskellige lokaliteter):

Liturgisk teologi: Havesalen

Rit och liturgi: Slottet - auditoriet

Musikk och teologi: Slottet - Spisestuen

Konsten-rummet-tingen: Slottet - Kontor mod vest

 

12.00 Lunch

 

13.00 ”Anledninger til andagt.” Dobbeltforedrag ved Povl Götke og Lisbeth Smedegaard Andersen.

 

På Museet Holmen i tilknytning til den aktuelle kunstudstilling.

 

14.30 Kaffe. Slottets dagligstue/vardagsrum

 

15.00 Seminargrupper

 

17.30 Middag

 

18.30 Aftensang i klosterkirken

 

19.00 Nye gudstjenesteordninger i Norge og Sverige. Havesalen

 

20.00 Årsmøde. Havesalen - Referat kan findes under "styrelse"

 

21.30 Vandringsgudstjeneste med nadver. Vi begynder i kapitelsalen og går senere i procession til klosterkirken

 

 

Fredag den 23. november

 

8.00 Morgenandagt i kapitelsalen

 

8.15 Morgenmad

 

9.15-11.45 Seminargrupper

 

12.00 Lunch

 

13.00 Liturgien, liturgen og rummet. Dobbeltforedrag i et samspil mellem teori og praksis.

 

Kirstine Helboe Johansen og Jan Grønborg. Bemærk: i havesalen.

 

14.30 Kaffe i slottets dagligstue/vardagsrum

 

15.00 Seminargrupper

 

18.30 Aftensang i klosterkirken

 

19.00 Festmiddag

 

21.00 Musik og folkedans i Refugiets Havesal

 

Lørdag den 24. november

 

8.00 Morgenandagt i kapitelsalen

 

8.15 Morgenmad

 

9.00-10.30 Plenum: Tværfaglige præsentationer fra seminargrupperne. Havesalen

 

10.30 Pause

 

10.45-11.45 Liturgi i Norden. Havesalen

 

11.45 Afslutning

 

12.00 Lunch

 

 

 

 

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde