2011

Nordisk liturgisk netværk

Årskonferencer

 

2011

 

LEITOURGIAS:s årskonferens

16 - 18 november 2011

på Åkersbergs stiftsgård, Höör, Sverige

 

Temat för årets konferens är Sinnenas liturgi

 

Mindre ändringar i programmet kan ske

 

 

 

Onsdag 16 november

12:00 Lunch

Gudstjänst i Frihetens kapell

Sinnenas liturgi: Samtal med inledning av Lena Sjöstrand och Kari Veiteberg. Moderator Jan-Olof Aggedal

Kaffe

Seminarier

Middag

Liturgi i norden - Danmark och Norge

Completorium i Frihetens kapell

 

Torsdag 17 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Seminarier

Kaffe framdukat under förmiddagen

Seminarier

Lunch

Föredrag: Sinnenas liturgi - Dopets plats i rummet och tiden exemplet Dalby.

Professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet

Kaffe

Liturgi i norden - Finland och Sverige

Mässa i Frihetens kapell

Årsmöte

Festmiddag

 

Fredag 18 november

Frukost

Morgonbön i Frihetens kapell

Liturgi i norden - Island. Forskningsläget i liturgi.

Kaffe

 

Seminarier

Lunch

Seminarier

Liturgi i norden - en uppsummering

Avslutning och kaffe

15:00 Avfärd

 

 

Postkonferens

Fredag 18 november

Dalby Heligakorskyrka

Middag i Lund

 

Lördag 19 november

Besök i Lunds domkyrka, domkyrkomuseet och domkyrkoforum.

Därefter hemfärd.

 

Att Leitourgia är ett nordiskt nätverk betyder att deltagarna talar och skriver på sitt eget språk (med undantag för isländska och finska), vilket också avspeglas i hemsidans språkliga variationer.

 

For mere information om Leitourgia: kontakt styrelsen

 

Webmaster: Martin Rønkilde